COVID-19 en verder

Hoe zorgwekkend de situatie rond COVID-19 op zich ook is, de voortzetting van de activiteiten van de onderneming Dré de Man (imprint: Dr3book) loopt geen gevaar. Wel is het zo dat sommige nieuwe boeken vertraging hebben opgelopen. Dat geldt met name voor 101 misverstanden die je je geld, gezondheid en verstand kosten, omdat dat boek inhoudelijk aangepast moet worden aan de nieuwe realiteit.

Verder is de bedrijfsstructuur zodanig, dat ook met een lagere omzet de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Er zijn geen huurkosten en ook verder zijn er nauwelijks vaste kosten. De vaste kosten die er wel zijn, kunnen onafhankelijk van de economische situatie worden gedragen, zij het dat dat deels enige beperkingen op het persoonlijke vlak met zich meebrengt. Variabele kosten variëren met de omzet c.q. winst, dus ook die vormen geen probleem.