Duitse hoogleraren: ‘Coronalied gevaarlijk’

Zingen is normaliter gezond. Dat geldt in principe ook voor het coronalied Zon. Maar ‘passief zingen’ (het inwendig meezingen) blijkt een averechts effect te hebben op de longfunctie en dus op de gezondheidsrisico’s bij een infectie door het virus.

Bij het passief zingen worden de bovenste ribben samengedrukt en dat zorgt bij regelmatige herhaling voor een kleinere longinhoud en een al na enkele dagen eenvoudig vast te stellen verslechterde longfunctie. Door de lange uitgesproken tekst (1’ 20”) voordat het eigenlijke lied begint, is dat effect juist bij het coronalied heel sterk, aldus longarts Prof. dr. Ötker van de universiteitskliniek RWTH in Aken. Hij raadt derhalve aan het propageren van het lied onmiddellijk te stoppen.

‘Het is goed bedoeld, maar het effect ervan is slecht’ aldus de 58-jarige longarts. Bovendien, zo zegt de medicus, zou zelfs het actieve zingen ervan niet zonder risico zijn. ‘Zingen zorgt voor de verspreiding van aërosolen. De onzichtbaar kleine druppeltjes zijn verspreiders van het virus, en kunnen bij het zingen wel enkele meters ver doordringen. Dat maakt het zingen ook bij de verplichte afstand van anderhalve meter dus gevaarlijk’, aldus de longarts. Zingen is volgens hem waarschijnlijk een belangrijke reden geweest waarom er zich tijdens het carnaval zoveel besmettingen hebben voorgedaan. Het besmettingsgevaar van het zingen zou echter sterk te verkleinen zijn, aldus de longarts, door enkele minuten vóór het zingen iets zuurs te eten, zoals een augurk. Wie moeite heeft met augurken, bijvoorbeeld door de vorm, zou ook zijn of haar toevlucht kunnen nemen tot het drinken van een glas appelsap, want dat heeft ook een heel lage pH, aldus de longarts. Ons lichaam reageert daarop door juist de pH-waarde van ons speeksel te verhogen en daardoor wordt de eiwitmantel van het virus afgebroken.

Prof. Dipl.-Kom. Christoph Scheller voegt er nog aan toe: ‘Bij alle openbare uitingen, hoe goed bedoeld ook, dient men van het effect ervan doordrongen te zijn. Onderzoek vooraf is heel belangrijk. Terwijl men patiënten en familie een hart onder riem wil steken, is het werkelijke effect hier dat het gezondheidsrisico toeneemt. Zoiets kan toch nooit de bedoeling zijn. Mogelijk is hier ook de ijdelheid van de uitvoerenden belangrijker geweest dan de werkelijke bezorgdheid om de ernst van de infectieziekte COVID-19’, aldus Prof. Scheller. Hij vervolgt: ‘Neem altijd een communicatiespecialist in de arm voordat je grote openbare acties uitvoert, zoals het in de wereld brengen van een door bekende Nederlanders uitgevoerd lied’. Ook de ergernis om redenen van een mogelijk gebrek aan artistiek niveau die een dergelijk lied op kan roepen, kan volgens Prof. Dipl.-Kom. Christoph Scheller negatieve effecten hebben.  ‘Voordat je een publiciteitskanon op de bevolking richt, is het altijd zaak om onderzoek naar de effecten ervan te doen, aldus de hoogleraar.

Prof. Dr. Oetker is in verband met drukte rond de Corona-crisis niet voor commentaar beschikbaar. Prof. Dipl.-Kom. Christoph Scheller daartentegen wel: scheller@fh-aachen.de, +49 241 6009 51522